Enake možnosti – pozitivna diskriminacija

Koncept enakih možnosti je bolj zapleten od golega enakega obravnavanja (ki pomeni le dolžnost vzdrževati se diskriminacije). Politika enakih možnosti je poleg tega namenjena tudi aktivnemu:

  • preprečevanju diskriminacije;
  • zagotavljanju instrumentov ranljivim in prikrajšanim skupinam za premagovanje njihovega depriviligiranega položaja.

 

Tako so depriviligirane manjšine lahko obravnavane drugače, z različnimi spodbudami, oblikami pomoči ali posebnimi programi. V skrajnem primeru pa so celo toliko časa obravnavane ugodneje, dokler status skupine znotraj družbe skupini ne zagotavlja dejansko enakih možnosti. Opisano označujemo kot pozitivna diskriminacija.

 

Foto: Ljudska univerza Kočevje. Udeleženci programa Integracija in socializacija Romov, 2014