Opis stanja

Slovenska nacionalna strategija vključevanja Romov določa načrt za javne politike na področju socialnega vključevanja Romov. Strategija je plod sodelovanja lokalnih organov, civilne družbe in predstavnikov Romov. Cilj strategije je postopoma odpraviti revščino in socialno izključenost pripadnikov etnične manjšine Romov, še posebno pozornost namenja romskim otrokom, izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvenemu varstvu in reševanju stanovanjske problematike.

 

Ključnega pomena so vključevanje samih Romov, splošno ozaveščanje in boj proti diskriminaciji. Slovenija želi s pomočjo romskih pomočnikov in posrednikov čim prej vključiti romske otroke v proces izobraževanja, torej v predšolsko vzgojo, ki je temeljnega pomena za vključevanje in razvoj otrok.

 

Viri: