Institucije

Ministrstvo za kulturo v Sloveniji (www.mk.gov.si) s posebnim programom podpira kulturno dejavnost romske skupnosti. Romski projekti so v posebni program Ministrstva za kulturo vključeni že od leta 1993. Najprej jih je prijavila Zveza kulturnih organizacij Slovenije, od leta 1997 tudi Zveza Romov Slovenije (prej imenovana Zveza romskih društev Slovenije), od leta 2000 romske projekte prijavljajo tudi romska društva samostojno (če seveda ustrezajo pogojem), od leta 2006 pa se samostojno lahko prijavijo tudi ustvarjalci – pripadniki romske etnične manjšine.

 

Ker dejstvo o relativno majhnem številu profesionalnih kadrov in umetnikov praviloma stalno spremlja manjšinske skupnosti in torej tudi romsko, je priložnost, ki jo ponujajo evropski strukturni skladi tudi za usposabljanje in zaposlovanje (tudi samozaposlovanje) Romov v sektorju kulture in za ljudi, ki se želijo usposabljati in se zaposliti pri ohranjanju in razvoju romske kulture, zelo dobrodošla.