DP6 - Zagotavljanje in ocenjevanje kakovosti

Vodja DP6 - Zagotavljanje in ocenjevanje kakovosti - HZZ Regionalni urad Karlovac
 

DP6 bo zagotovil visoko kakovost vseh ukrepov. Ukvarjal se bo z načrtom kakovosti, evalvacijo projektnega dela, orodij, metodologije, izdelkov, rezultatov itd.
Načrt kakovosti bo sledili osnovnim smernicam standarda kakovosti
ISO 2008: 9001. Pri izvajanju dejavnosti iz načrta bodo partnerji spremljali dogovorjene objekte v skladu z določenimi merili.

Dejavnosti spremljanja kakovosti (QC) vključujejo splošne metode, kot so preverjanja točnosti zbiranja in izračuna podatkov, uporaba odobrenih standardiziranih postopkov za izračun emisij, meritve, ocenjevanje negotovosti, arhiviranje podatkov in poročanje. Višje stopnje QC dejavnosti bodo vključevale tehnične preglede kategorij virov, podatkov o dejavnostih in faktorjev emisij ter metod.