DP3 - Spletna implementacija platforme

Vodja DP3 - Spletna implementacija platforme - MULTIKULTURA

Cilj
DP3 je ustvariti visoko kakovostno spletno platformo. Vodja DP bo pripravil predlog spletnega oblikovanja strukture in vsebine, v sodelovanju z vsemi partnerji. Potem bo vodja DP razvil tehnično rešitev za vzpostavitev platforme ter za usposabljanje projektnega osebja za nalaganje gradiva na spletno platformo.

V istem obdobju bodo partnerji zbirali gradivo iz različnih virov, ga razvrstili v logične enote glede na strukturo spletne platforme in ga naložili v okviru strukture portala. Spletni portal se bo izvajal v 5 nacionalnih jezikih in v angleškem jeziku. Vodja DP P6 bo pripravil spletni vodnik za nalaganje gradiva na spletno platformo in načrt za pilotno testiranje platforme. Če bo potrebno, bo tudi usposabljal projektno osebje s pomočjo e-komunikacije, npr. Skype. Vsaj 30 oseb v celotnem partnerstvu se bo usposabljalo za nalaganje gradiva na spletno platformo. Končna spletna platforma bo predstavljena na zaključni konferenci, ki se bo izvajala v 6 jezikih.

 

I've invited you to fill out the form Vprašalnik ob zaključku eksplotacijsko-diseminacijskih delavnic . To fill it out, visit:
https://docs.google.com/forms/d/15pJRekxrICQSlKe_tsi9OjyAU3ung6eIolfS5t2HKqw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Končni rezultat:
DP 3.3_Administrativni priročnik platforme