DP2 - Raziskava trenutnega stanja in ocena potreb

Vodja DP2 - Raziskave trenutnega stanja in ocena potreb - TRUNI

Raziskava bo osredotočena na določanje trenutne situa
cije na področju Romov: obstoječe spletne strani, portali, projektne spletne strani in potrebe različnih strokovnih skupin (učitelji, andragogi, strokovnjaki na področju izobraževanja, romski aktivisti), zaposlovanje in socialne politike, predstavniki na vseh ravneh odločanja itd. Raziskave se bodo izvajale na nacionalni in evropski ravni. Opredelile bodo ključne potrebe, povezane z razvojem inovativnega, dragocenega in uporabnega portala, ki bo naslavljal potrebe in spopadanje z izzivi na tem področju.

Vodja DP2 bo pripravil metodološki priročnik, ki bo obsegal vsa metodološka navodila o tem, kako opraviti oceno potreb in stanja na področju spletne platforme v vseh državah. Metodološki priročnik bo preveden v 5 nacionalnih jezikov. Zbrani rezultati bodo predstavljeni v 5 nacionalnih poročilih v 5 jezikih. Povzetek poročila bo pripravil vodja DP v angleškem jeziku.

 

Kot je že bilo omenjeno, bo raziskava referenčni okvir za razvoj spletne platforme, ki bo imela transnacionalno jedro, ki bo veljalo za vse projektne partnerje, kot tudi morebitno regionalno jedro, ki bo temeljilo na nacionalnih posebnostih, ki bodo implicirana v ustreznih partnerskih državah.
 

 Končni rezultati:
   

  • DP2.2_ Nacionalna poročila

        -   DP2.2.1_Nacionalno poročilo Slovenija

        -   DP2.2.2_Nacionalno poročilo Slovaška

        -   DP2.2.3_Nacionalno poročilo Hrvaška

        -   DP2.2.4_Nacionalno poročilo Francija

        -   DP2.2.5_Nacionalno poročilo Poljska